Regulamin

Regulamin

1.Zapytanie ofertowe.


Wszelkie zapytania dotyczące warunków współpracy prosimy przesyłać bezpośrednio 

na adres arsreklamy@wp.pl lub telefonicznie +48 58 623 25 34


1.1 W celu przygotowania oferty zapytanie powinno zawierać: 

- typ podkładki 

- ilość artykułów 

- termin realizacji 


1.2 W zapytaniach proszę podawać Imię i Nazwisko bądź nazwę firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail. Ze względu na charakter naszej działalności nie udzielamy informacji anonimowo. 2. Zamówienia. 


2.1 Zamówienia przyjmowane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem sklepu internetowego.
3. Warunki płatności. 


3.1 Dwa pierwsze zamówienia złożone przez nowych klientów są płatne przelewem przy zamówieniu towaru. 


3.2 Zamówienie o wartości mniejszej niż 1000 zł brutto płatne są przelewem przy zamówieniu towaru. 


3.3 W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez naszą firmę przy realizacji tego zamówienia. 


3.5 W przypadku przekroczenia terminu płatności, nasza firma ma prawo naliczania odsetek za zwłokę i obciążania płatnika kosztami upomnień. 5. Opakowanie i transport. 


5.1 Koszty transportu ponosi Zamawiający. 


5.2 Do faktury doliczamy koszty opakowania w przypadku zamówienia dodatkowego niestandardowego opakowania. 6. Prawa autorskie 


6.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez naszą firmę artykułów w materiałach reklamowych oraz na stronie internetowej 


6.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. 7. Reklamacje. 


7.1 Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia dostawy bezzwłocznie po jej odbiorze. 


7.2 Reklamacje ilościowe przyjmowane są w terminie do 48 h po dostawie. 


7.3 Reklamacji podlega towar wadliwy lub niezgodny z zamówieniem. 


7.4 Reklamacji podlegają różnice kolorystyczne lub wymiaru odbiegające co najmniej 15% od oryginału. 


7.5 W przypadku uznania reklamacji Dostawca poniesie koszty związane z przesyłką zwrotną. 8. Pozostałe warunki. 


8.1 Koszty zakupu i transportu wzorów ponosi Zamawiający. 


8.2 Wszystkie ceny znajdujące się na naszej stronie internetowej są cenami brutto w Złotych polskich.